geoportal karta hrvatske

3d karta hrvatske (2. dio) – youtube, Sign in with your youtube account (youtube, google+, gmail, orkut, picasa, or chrome) to add njam njam ‘s video to your playlist..
Geoportal dgu | geoportal, dgu, wms, Geoportal dgu. geoportal državne geodetske uprave predstavlja središnje mjesto pristupa prostornim podacima te jedan od temeljnih elemenata nacionalne.
Digitalne karte hrvatske + katastar, gruntovna, geoportal, arkod, Digitalne karte hrvatske + katastar, gruntovna, geoportal, arkod, oie, hcr, duzs, pams, azo.

Geološka karta Medvednice, Basch, 1995

Topografska karta 1:25000 | geoportal dgu, Topografska karta 1:25 000 . tk25. topografska karta (tk25) je osnovna službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:25000. službena državna karta kodirana je.
Geoportal zagrebačke infrastrukture prostornih podataka, Glavni preglednik: glavni preglednik je tematska karta koja objedinjuje najveći broj slojeva: od gup-a, prostornih jedinica, škola, vrtića, lokacija za.
Zg ortofoto karta 1:1000 (page 1) / users: croatia / openstreetmap, Wms:https://geoportal.zagreb.hr/public/ortofoto2012_public/mapserver/wmsserver?format=image/jpeg&version=1.1.1&service=wms&request=getmap&layers=0&styles=&srs={proj.

Dgu.geoportal, Sga croatia geoportal description zbog razloga koji proistječu iz zahtjeva norme iso19115 (metapodaci za geo-prostorne podatke) karta za pretraživanje na.

Osnovna geološka karta 1:100.000

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>