foorarka raaxo leh

Naagaha bislaaday | raaxada guurka, Naagaha bislaadayraaxada guurka naag marka ay soddon gaarto waxay noqon mid ka hesho cayaarta sariirta dareenkeeda hoose aad buu u kordhaa, waxay noqon.
Kordhinta raaxada iyo macaansiga galmada. | raaxada guurka, Kordhinta raaxada iyo macaansiga galmada.raaxada guurka awoodda dareenka macaansi waxa uu ku xiran yahay sida ay isu haystaan labada isu galmoonaya iyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>